Eläinavusteisuus

Eläinavusteisessa valmennuksessa valmentajalla on työparinaan eläin. Eläinavusteinen valmennus voi olla vaikka osana kuntoutumisprosessia tai valmennuksen kautta voi harjoitella myönteistä sosiaalista kanssa käymistä. On tutkittu, että eläinavusteisuus edesauttaa ihmisten hyvinvointia vähentämällä stressiä, lisäämällä myönteisiä käyttäytymistapoja sekä hyvänolon tunnetta. Eläinavusteisuuden on todettu myös lisäävän asiakkaan kognitioita, liikeratoja, voimaa sekä tasapainoa.

Tavoite eläinavusteisessa valmennuksessa on tukea asiakkaan arkea, elämää ja tavoitteita. Eläimen kanssa tehtävät harjoitteet voivat olla esimerkiksi asiakkaan toiminnan ohjaukseen, itsetuntoon, tunteiden hallintaan ja käsittelyyn, motorisen toiminnan edistämiseen tai eettisiin taitoihin liittyviä harjoitteita. Tyypillisimmät tavoitteet valmennuksessa liittyvät kognitiiviseen eli ymmärtämisen, psyykkiseen eli ihmismielen, sosiaaliseen eli ihmisten kanssa olemisen ja eettiseen eli hyvien arvojen harjaannuttamiseen.

Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja lyhyt terapeutti - Jenni Siermala

ELÄINAVUSTEINEN VALMENNUS HULIVILISSÄ PERUSTUU...

Aitouteen niin tekemisen kuin välittämisenkin saralla asiakkaiden sekä eläinten kanssa. Kaikki saavat olla juuri sellaisia kuin ovat. Toiminta eläinten parissa tehdään eläinten ehdoilla. Jokaiselle räätälöidään omanlainen ohjelma, mitä yhdessä toteutamme.